0

ขั้นตอนสั่งผลิตเสื้อ


การบริการ คือ หน้าที่เรา

  เราช่วยให้การทำเสื้อเป็นเรื่องง่าย ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับลูกค้า

และสร้างความสุขในการทำงาน

  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/ จัดจ้าง กระบวนการสั่งซื้อที่สะดวกง่าย ตั้งแต่ขั้นตอน

การขอราคา/ ขอตัวอย่าง และมีสินค้าครอบคลุมทุกรายการ

  เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล  สามารถให้คำปรึกษาออกแบบให้สวยงามและมีสิน

และเวลาที่ต้องการ

  พนักงานบริษัท ผู้สวมใส่เสื้อฟอร์ม สินค้ามีคุณภาพดี แบบสวยงาม


สรุปแบบ/ เลือกเนื้อผ้า สรุปความต้องการเรื่องรูปแบบสินค้าที่ต้องการสั่งผลิต กับทางทีมขาย 

            

               a.ในกรณีที่ลูกค้ามีข้อมูลรูปแบบชัดเจนอยู่แล้ว สามารถส่งรายละเอียดให้ทางบริษัทเสนอราคาได้เลย ผ่านทางช่องทางการติดต่อต่างๆได้ทุกช่องทาง โดยทางบริษัทจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายติดต่อดูแลลูกค้าแต่ละท่านโดยตรง 

            

               b.กรณีที่ลูกค้ามีความสนใจผลิต แต่ยังไม่มีแบบที่ชัดเจน บริษัทมีบริการออกแบบสินค้าให้ฟรี โดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์มายังบริษัทได้ทางช่องทางการติดต่อต่างๆ บริษัทจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายติดต่อดูแลลูกค้าแต่ละท่าน เพื่อรวบรวมข้อมูลที่มีให้ทีมออกแบบนำเสนอแบบทำกราฟฟิคเสื้อตามต้องการ  รวมถึงการแนะนำเนื้อผ้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน และเมื่อได้แบบที่ชอบแล้ว เจ้าหน้าที่จะเสนอราคาให้ลูกค้าพิจารณาต่อไป 

(ภาพกราฟฟิคและภาพสินค้าที่แสดงผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือ อาจมีความคลาดเคลื่อนจากสีวัสดุจริงได้ ในกรณีนี้ ลูกค้าสามารถขอตัวอย่างชิ้นสีผ้าจริง หรือตัวอย่างเสื้อจากพนักงานขาย ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)

การเสนอราคา 

บริษัทจะเสนอราคาผลิตสินค้าให้จากข้อมูลแบบ/ วัสดุเนื้อผ้า และจำนวนการใช้งาน เป็นเอกสารให้ลูกค้าพิจารณาราคาสินค้าทุกประเภท จะเป็นราคาก่อน VAT และยังไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า โดยบริษัทมีบริการจัดส่งสินค้าที่มียอดซื้อมากกว่า 10,000 บาท ให้ฟรี ทุกพื้นที่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนกรณีอื่น ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าขนส่งตามจริง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากลูกค้ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ จำนวนการสั่ง หรือรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมจากรูปแบบที่ระบุในใบเสนอราคา

การสั่งซื้อ ในการบวนการสั่งซื้อจะแบ่งขั้นตอนการทำงาน ดังนี้


       1.ยืนยันการสั่งซื้อ ลูกค้าสามารถเปิดเอกสารใบสั่งซื้อ (Purchasing Order) หรือ เซ็นชื่อสั่งซื้อในเอกสารใบเสนอราคาของทางบริษัท ส่งกลับผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลทราบ 

  การสั่งซื้อ สั่งตัดผลิตสินค้าตามแบบ ลูกค้าจะต้องชำระค่าสินค้า 50% แรกของมูลค่าสินค้า เพื่อเป็นมัดจำในการเริ่มดำเนินการผลิต  และชำระ 50 % ของมูลค่าสินค้า + ค่าจัดส่งสินค้า ก่อนการจัดส่ง หรือในวันที่จัดส่งยกเว้นกรณีที่เป็นลูกค้าที่ได้รับการพิจารณาเครดิตเทอมตามตกลงเป็นกรณีไป

  การชำระเงิน จะต้องดำเนินการชำระเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้น

 

       2.การสำรวจไซส์เสื้อ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลจะประสานงานกับลูกค้า ในเรื่องไซส์เสป็คของเสื้อ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยกรณีนี้ นอกเหนือจากการเลือกไซส์เสป็คตามมาตรฐานของโรงงาน บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องจัดส่งตัวอย่างชุดลองไซส์ให้ลูกค้าพิจารณา เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน และไม่ให้เกิดข้อพิพากษ์ภายหลัง หรือ ในทางการกลับกัน ลูกค้าอาจมีข้อกำหนดไซส์เสป็กที่ใช้ต้องการ ก็สามารถประสานกับทางเจ้าหน้าที่ถึงความต้องการได้เลย เช่นกัน ท้งนี้มาตรฐานขนาดเสื้อยืด และเสื้อโปโล จำเป็นต้อง +/– 1นิ้ว ทั้งความกว้างและความยาว เนื่องจากเป็นคุณสมบัติของผ้าที่ยืดหยุ่น และสินค้าทุกตัวเป็นงาน HAND MADE จะมีค่ายืนหยุ่น คลาดเคลื่อนได้เล็กน้อย ซึ่งถือเป็นที่ยอมรับได้ตามมาตรฐานโรงงานเสื้อ


        3.บริษัทจะดำเนินการผลิตตัวอย่างจริง เพื่อส่งให้ลูกค้าพิจารณาอนุมัติความถูกต้อง ภายใน 7 วันทำการ (ยกเว้นกรณที่เป็นผ้าที่ต้องสั่งทอ/ย้อมเป็นกรณีพิเศษ เจ้าหน้าที่จะนัดหมายกำหนดส่งกับลูกค้าทราบก่อน)การสั่งซื้อสินค้าสำเร็จรูป ลูกค้าจะต้องชำระค่าสินค้าจำนวนเต็มของมูลค่าสินค้า+ค่าจัดส่งสินค้า ก่อนการจัดส่ง หรือในวันที่จัดส่ง


         4.บริษัทจะผลิตและส่งมอบสินค้าทั้งหมดให้ลูกค้า ภายใน 25 วัน หลังจากที่ได้รับการอนุมัติตัวอย่าง (ยกเว้น กรณีที่เป็นงานจำนวนมาก หรือมีวัตถุดิบบางรายการที่ต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะนัดหมายกำหนดส่งกับลูกค้าทราบก่อน)- ลูกค้าใหม่ คิดเงินมัดจำค่าเสื้อ 250 บาท/ ตัว (คืนให้ตอนได้รับเสื้อคืน)

- ลูกค้าเก่า ไม่คิดเงินมัดจำ แต่ต้องเปิดบิลส่งของชั่วคราว ลงราคา 250 บาท /ตัว แจ้งลูกค้าทราบหากไม่คืนเสื้อ จะต้องชำระเงินตามบิล

    **ชุดลองไซส์ จะจัดส่งให้หลังที่ได้รับ PO หรือ เงินมัดจำสั่งทำเสื้อ แล้วเท่านั้น (หากต้องการชุดลองไซส์ก่อน ให้ใช้เงื่อนไขตามข้อ 1-2 ข้างต้น)-  จัดส่ง Free ในเขตกรุงเทพ/ ปริมณฑล 

      (ยอดซื้อ > 10000 บาท ถ้าไม่ถึงคิด ค่าจัดส่ง 500 บาท) 

-  ต่างจังหวัด ลูกค้ารับภาระค่าขนส่งตามจริง (เช่น ส่งผ่านบริษัท ทัวร์/ ขนส่ง เป็นต้น)


 

- ส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้า ภายใน 24 ชั่วโมง หลังได้รับ Request

- ส่งตัวอย่างเสื้อให้ approved ใน 7 วัน (หลัง PO/ มัดจำ/ ได้รายละเอียดครบ

- ส่งงานจริง 

มาตรฐาน 25 วัน หลัง PO/ มัดจำ

กรณีต้องทอ/ ย้อมผ้าใหม่ 45 วัน สำหรับผ้าวัดสน และ 60 วัน สำหรับผ้าสั่งโรงทอตรง (ไม่มีผ้าดิบ)


กรณีก่อนการใช้งาน ให้แจ้งประสานกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลทันทีที่พบ ห้ามนำไปใช้งานก่อน

1.    รูปแบบสินค้า ไม่ถูกต้อง ตรงตามข้อกำหนด หรือตามตัวอย่างที่อนุมัติ ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงกัน และสำหรับกรณีสีผ้า/สีปก ที่ผิดเพี้ยนเกินกว่าค่าความแตกต่างที่ยอมรับได้ (Torerant +/-5%)

2.    แพทเทิร์น ขนาด ไซส์เสป็ค ไม่ตรงตามข้อกำหนดเกินกว่าค่าความแตกต่างที่ยอมรับได้ (Torerant +/-3%)

3.    สินค้าที่ยังไม่ผ่านการใช้งานมีความบกพร่องในการผลิตที่พบเห็นได้ด้วยตา เช่น ผ้าตำหนิ/ เปื้อน, งานเย็บไม่เรียบร้อย, งานปัก สกรีน ไม่สมบูรณ์ เป็นต้น


กรณีใช้งานแล้ว ให้ลูกค้าแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลทันทีที่ได้รับแจ้งปัญหาจากผู้ใช้ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ส่งสินค้า

1.    มีสีผ้าส่วนเกินหลังจากซักน้ำ 1-2 และส่งผลสีตกใส่ชิ้นผ้าในตัวเสื้อจนเป็นเหตุให้ใช้งานไม่ได้ 

      (กรณี เสื้อสีลูกค้าต้องแยกซักเสื้อใหม่ออกต่างหากทุกครั้ง)

2.    พบปัญหาสินค้าเปลี่ยนสภาพจากการดูแลรักษาอย่าง ถูกต้อง* เป็นปกติ ภายในเดือนแรก เช่น 

a.    ขนาด ไซส์เสป็ค เปลี่ยนแปลงจากการหด หรือยืดย้วย เกินกว่าค่าความแตกต่างที่ยอมรับได้ (Torerant)

b.    ลายปัก/ ลายสกรีน หลุด ลอก

c.    สีผ้าซีดจาง เป็นคราบด่าง เกินกว่า 5%Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat skateboard dolor brunch. Food truck quinoa nesciunt laborum eiusmod. Brunch 3 wolf moon tempor, sunt aliqua put a bird on it squid single-origin coffee nulla assumenda shoreditch et. Nihil anim keffiyeh helvetica, craft beer labore wes anderson cred nesciunt sapiente ea proident. Ad vegan excepteur butcher vice lomo. Leggings occaecat craft beer farm-to-table, raw denim aesthetic synth nesciunt you probably haven't heard of them accusamus labore sustainable VHS.

การออกแบบเสื้อ

การออกแบบเสื้อ เรามุ่งมั่นตั้งใจในการดีไซน์การให้ออกมาสวยงาม ดูดี ทันสมัย ให้เข้าภาพลักษณ์ขององค์กรลูกค้า ในทีมดีไซน์ผลิตภัณฑ์ เราเป็นเพื่อนช่วยคิดในด้านการออกแบบให้ลูกค้าได้เราช่วยลูกค้าปรับเปลี่ยนอบบจนกว่าจะได้ที่สวยงามตามต้องการ